SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA

PROJEKT: Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov

  • Program vključuje dva tematska sklopa, celostno usmerjena na populacijo otrok in mladostnikov, preko njihovih staršev in šolskih strokovnih delavcev.
  • Vsebinsko program predstavlja promocijo in preventivo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov in pokriva nekatere najpogostejše probleme oz. motnje duševnega zdravja otrok in mladostnikov (odklanjanje šole in hiperaktivnost).
  • Vse dejavnosti in intervencije v programu temeljijo na z dokazi podprtih pristopih (učna podpora in svetovanje, povečevanje kompetentnosti strokovnjakov, kognitivno-vedenjska terapija, svetovanje z namenom povečevanja vzgojne učinkovitosti in kompetentnosti staršev ter šolskih delavcev).
  • PROJEKT SOFINANCIRA REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Zadnje objave

Zloženka “IZZIVI STARŠEV OTROK Z ADHD”
7 Okt 09:37 dop

V projektu smo izdali zloženko za starše z naslovom “Izzivi staršev otrok z ADHD” Tako kot vse...

Knjižica za starše “BITI STARŠ OTROKU Z ADHD”
7 Okt 09:23 dop

V projektu smo izdali knjižico za starše z naslovom “Biti starš otroku z ADHD” Tako kot vse...

PREPREČEVANJE ODKLANJANJA ŠOLE

Izobraževanje za šolske svetovalne in strokovne delavce.

Zadnje objave

PRIROČNIK O ODKLANJANJU ŠOLE
7 Okt 09:35 dop

V projektu smo izdali priročnik za osnovne in srednje šole z naslovom “Odklanjanje šole – preprečevanje, prepoznavanje...

Knjižica za starše “MOJ OTROK NOČE V ŠOLO”
15 Okt 05:25 pop

V projektu smo izdali knjižico za starše z naslovom “Moj otrok noče v šolo” Tako kot vse...