IZVAJALCI IN TERMINI SREČANJ

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
IZVAJALCI IN TERMINI SREČANJ Srečanja vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra z dolgoletnimi izkušnjami s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov: Belec Bojan, dr. med., spec. otr. mlad. psihiat. Dr. Caf Bojana, prof.def., spec. Černe Tanja, prof.def. Dr. Kalan Marko, prof. def. Pirc Lara, MSc in Psychology (NL) Mihevc Tomov Nataša, dr. med. spec. otr. mlad. psihiat. […]
Read More
 1

Tematike, obravnavane na skupini

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
TEMATIKE, OBRAVNAVANE NA SKUPINI: Razumeti hiperaktivnega otroka (kaj je in kaj ni hiperaktivnost, značilnosti in narava težav hiperaktivnosti, vpliv na otroka, družino, šolsko situacijo, medosebne odnose, pomen staršev pri tem…) Vloga zdravil kot ene od oblik pomoči in pomen zdravega življenjskega sloga pri otroku z ADHD Hiperaktiven otrok in izzivi v šoli (komunikacija starši-šola; oblike […]
Read More
 5

Prijava na skupino

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
Na skupino se lahko prijavite s pomočjo zloženke, ki jo dobite na naslednji povezavi: http://www.scoms-lj.si/files/ADHD%20star%C5%A1i%20zlo%C5%BEenka%20verz%208.10..doc    OBVESTILO: Prijave za prvi sklop, ki se prične 17.januarja 2018, so že zaključene. Naslednji sklop se prične v novembru 2018. Prijave se bodo zbirale od marca 2018 naprej. Obvestilo o prijavah bomo objavili tu in na spletni strani Svetovalnega centra […]
Read More
 

Termini izobraževanj in prijave

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
TERMINI IZOBRAŽEVANJA:   SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR Izvedba Prvi del (8 ur (4 predavanja, 4 delavnice) Drugi del (4 ure, delavnice, delo na primerih) Prijave do 3. 19.10.2018 ob 9.00 Kraj izvedbe: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor   15.11.2018 ob 13.00 Kraj izvedbe: Svetovalni center za otroke, mladostnike […]
Read More
 4

Program izobraževanja

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA: PRVI DEL (8 ur): Predavanje – 4 ure –          Odklanjanje šole (definicije, zgodovinski pogled …) –          Odklanjanje šole / neopravičeno izostajanje –          Značilnosti otrok in mladostnikov, ki odklanjajo šolo, njihovih družin in šole (dejavniki tveganja –          Kontinuum odklanjanja šole, posledice –          Funkcionalni model odklanjanja šole * –          Težave in motnje, povezane z odklanjanjem šole –          Ocenjevanje odklanjanja šole –          Splošni principi […]
Read More