Knjižica za starše “MOJ OTROK NOČE V ŠOLO”

 • Posted by scoms
 • On 10/15/2018
 • 0 Comments
V projektu smo izdali knjižico za starše z naslovom “Moj otrok noče v šolo” Tako kot vse aktivnosti v projektu, je tudi to omogočilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, ki v letih 2017, 20918 in 2019 sofinancira programe varovanja in krepitve zdravja. Ker je odklanjanje šole težava, katere reševanje zahteva tesno sodelovanje šole in staršev, […]
Read More
 1

Prijave na izobraževanje v okviru projekta »Preprečevanje odklanjanja šole«

 • Posted by scoms
 • On 12/03/2017
 • 0 Comments
Odprli smo prijave na izobraževanje v okviru projekta »Preprečevanje odklanjanja šole«. Termine si lahko pogledate na strani: http://www.scoms-lj-projekt.si/preprecevanje-odklanjanja-sole/ V primeru, da se želite v prijavnem obrazcu prijaviti za posamezno izvedbo na določeni lokaciji, pa je ob njej navedeno, da prijave niso več mogoče, se žal na to izvedbo zaradi zapolnjenih mest ne morete prijaviti. V […]
Read More
 2

Prijava na izobraževanje

 • Posted by scoms
 • On 12/02/2017
 • 0 Comments
Na izobraževanje »Preprečevanje odklanjanja šole se lahko prijavite na naslednji povezavi: http://www.scoms-lj.si/si/projekt-scoms/index.html V primeru, da se želite v prijavnem obrazcu prijaviti za posamezno izvedbo na določeni lokaciji, pa je ob njej navedeno, da prijave niso več mogoče (oz. ikona za prijavo ni več vidna), se žal na to izvedbo zaradi zapolnjenih mest ne morete prijaviti. […]
Read More
 2

Termini izobraževanj in prijave

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
TERMINI IZOBRAŽEVANJA:   SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR Izvedba Prvi del (8 ur (4 predavanja, 4 delavnice) Drugi del (4 ure, delavnice, delo na primerih) Prijave do 3. 19.10.2018 ob 9.00 Kraj izvedbe: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor   15.11.2018 ob 13.00 Kraj izvedbe: Svetovalni center za otroke, mladostnike […]
Read More
 4

Program izobraževanja

 • Posted by scoms
 • On 11/29/2017
 • 0 Comments
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA: PRVI DEL (8 ur): Predavanje – 4 ure –          Odklanjanje šole (definicije, zgodovinski pogled …) –          Odklanjanje šole / neopravičeno izostajanje –          Značilnosti otrok in mladostnikov, ki odklanjajo šolo, njihovih družin in šole (dejavniki tveganja –          Kontinuum odklanjanja šole, posledice –          Funkcionalni model odklanjanja šole * –          Težave in motnje, povezane z odklanjanjem šole –          Ocenjevanje odklanjanja šole –          Splošni principi […]
Read More