O nas

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Svetovalni center Ljubljana je javni zavod, strokovna ustanova, usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. V Svetovalnem centru smo zaposleni psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci. Ustanovitelj Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana.

Izvajamo ambulantno, izobraževalno, preventivno in razvojno-raziskovalno dejavnost, katere del so tudi raziskave in projekti.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/paradigm/public_html/scoms-lj-projekt.si/wp-content/themes/specular/vc_templates/media.php on line 22

SPLETNA STRAN SVETOVALNEGA CENTRA

www.scoms-lj.si

O PROJEKTU

Ime programa: Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov

Tematska sklopa: 

  • Skupina za starše otrok z ADHD (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana; koordinatorka: mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ.dipl.psih., spec.klin.psih)
  • Preprečevanje odklanjanja šole (Svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Koper in Maribor ter Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto; koordinator: dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.)

Vodenje:

  • Vodja projekta: dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
  • Odgovorna oseba: dr. Zoran Pavlović, univ.dipl.psih., direktor Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Projekt sofinancira Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 23/2017), s sklepom št. C2711 – 17 – 708386, z dne 14.7.2017.