PREPREČEVANJE ODKLANJANJA ŠOLE

Vsi, ki delamo z otroki in mladostniki se srečujemo tudi s takšnimi mladimi, ki že dlje kažejo odklanjanje šole. Eden od ključnih problemov je prepozno ter neustrezno prepoznavanje in pomoč pri tem pojavu, še preden preraste v motnjo. Izostajanje iz šole zaradi odklanjanja šole ima pomembne kratkoročne in dolgoročne posledice na socialnem (npr. izpad iz šolskega sistema in moteni odnosi z vrstniki), čustvenem (npr. anksiozne in depresivne motnje) in učnem (npr. učna neuspešnost) področju razvoja otrok in mladostnikov ter pogosto vodi v kronično komorbidnost. Program “Preprečevanje odklanjanja šole” se je zato usmerjal v sistematično usposabljanje šolskih svetovalnih delavcev in vzpostavitev sistema pomoči v šolskem okolju ob pojavu začetnih težav z odklanjanjem šole.

Pri izvajanju tega sklopa smo sodelovale štiri ustanove (Svetovalni centri Ljubljana, Maribor, Koper in Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto), saj smo na ta način želeli omogočiti dostopnost te vsebine po vsej Sloveniji. S projektno skupino je ves čas sodelovala tudi klinična psihologinja, prof. dr. Ivanka Živčić Bećirević iz Univerze v Reki kot strokovna supervizorka.

 

 

Nameni programa so bili: usposabljanje mreže svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol, ki bodo lahko kompetentno ocenjevali naravo in stopnjo težav, izvajali preventivne in osnovne svetovalne intervencije s ciljno populacijo. Delovna skupina je izdelala tudi dve publikaciji – priročnik za ocenjevanje in pomoč otrokom ter mladostnikom, ki odklanjajo šolo in knjižico za starše o odklanjanju šole.

Izvedena izobraževanja so skupaj v dveh delih trajala 12 ur. Prvi del je trajal 8 ur (4 ure predavanja ter 4 ure delavnic). Vsebina predavanj in delavnic:

  • Kaj je odklanjanje šole?
  • Razlike med odklanjanjem šole in neopravičenim izostajanjem.
  • Značilnosti otrok in mladostnikov, ki odklanjajo šolo, njihovih družin in šole (varovalni dejavniki in dejavniki tveganja).
  • Kontinuum in posledice odklanjanja šole.
  • Funkcionalni model odklanjanja šole.
  • Težave in motnje, povezane z odklanjanjem šole.
  • Ocenjevanje odklanjanja šole.
  • Splošna načela in praktične strategije pomoči.
  • Povezovanje z zunanjimi službami.

Po približno enem mesecu je sledil drugi del, ki je trajal 4 ure in je bil namenjen predvsem delu na konkretnih primerih udeležencev.

Izvajalci izobraževanja:

SVETOVALNI CENTER LJUBLJANA

dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

dr. Mateja Hudoklin, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

Daša Vervega, univ.dipl.psih.

 

SVETOVALNI CENTER MARIBOR

Mag. Alenka Seršen Fras, univ.dipl.psih.

Miran Babič, univ.dipl.psih.

 

 

 

POSVETOVALNICA NOVO MESTO

Mateja Petric, univ.dipl.ped.

dr. Mateja Hudoklin, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

 

 

SVETOVALNI CENTER V KOPRU

Dorotea Kralj, prof. ped. in zgod., spec. supervizije

Neja Briški, univ.dipl.psih.

 

 

 

Objave