SKUPINA ZA STARŠE OTROK Z ADHD

Že več let organiziramo skupino za starše otrok, ki so nemirni, živahni, se težko zberejo ter so vzgojno zahtevnejši.

V letih 2017 – 2019 je bil program sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije v okviru razpisa Varovanje in krepitev zdravja, ki program za starše tudi sofinancira. V skupino so se lahko vključili starši otrok, ki imajo značilnosti hiperkinetične motnje (izrazite težave s pozornostjo, nemirnostjo, impulzivnostjo) ali že diagnosticirano motnjo (ADHD, Hiperkinetična motnja) in so bili vključeni v obravnavo pri nas, v Svetovalnem centru ali v drugi strokovni ustanovi (zdravstveni domovi, pedopsihiatrične in kliničnopsihološke ambulante, pediatrična klinika…).

Skupina staršev tako predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine.

Objave