SKUPINA ZA STARŠE OTROK Z ADHD

Že več let organiziramo skupino za starše otrok, ki so nemirni, živahni, se težko zberejo ter so vzgojno zahtevnejši.

Tokrat prvič sodelujemo z Ministrstvom za zdravje v okviru razpisa Varovanje in krepitev zdravja, ki program za starše tudi sofinancira. V skupino, ki se bo začela srečevati v letu 2018, se lahko vključite starši otrok, ki imajo značilnosti hiperkinetične motnje (izrazite težave s pozornostjo, nemirnostjo, impulzivnostjo) ali že diagnosticirano motnjo (ADHD, Hiperkinetična motnja) in so vključeni v obravnavo pri nas, v Svetovalnem centru ali v drugi strokovni ustanovi (zdravstveni domovi, pedopsihiatrične in kliničnopsihološke ambulante, pediatrična klinika…).

Skupina staršev tako predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine.
V program se lahko vključite po predhodnem dogovoru s strokovnjakom, ki vodi obravnavo vašega otroka pri nas, oziroma v eni od zgoraj omenjenih ustanov oz. ambulant.

Objave